1. Helpcenter
  2. Beheer organisatie

Permissiegroepen

Tijdens het indelen van je organisatie wil je mensen met een bepaalde functie de juiste permissies geven, zonder deze voor elke gebruiker handmatig in te moeten stellen. Dit kan met permissiegroepen. Lees verder om meer te weten.

 

Vanaf het dashboard ga je links naar: Beheer organisatie.


Klik vervolgens links op permissiegroepen en op om een permissiegroep aan te maken.Geef de permissiegroep een naam en klik op opslaan.

Scope

VOORBEELD:
Ik heb de permissies: Beheer Capptions en Beheer observaties toegekend aan de groep: Managers.
Door middel van de scope kan je instellen of zij deze rechten organisatiebreed hebben of enkel zichtbaar van het team waar ze in zitten.

 

In het overzicht kan je zien welke permissies van kracht zijn voor deze permissiegroep.
Klik op    om nieuwe permissies toe te kennen.

Lees in dit artikel alles over de soorten permissies.

 

Gebruikers toevoegen aan gebruikersgroep

Dit kan op twee manieren;

1. Via de permissiegroep
Open de permissiegroep en klik op om gebruikers toe te voegen.

 


2. Via de gebruiker

Open de gebruiker via het menu rechts en ken bij permisisegroep de juiste groeptoe.