Maak een nieuwe actie aan

Kom je een actiepunt tegen tijdens een inspectie of loop je door de gangen en zie je dat iets niet in orde is? Maak dan een actie aan en wijs deze toe aan de juiste perso(o)n(en).

Gebruikers met de permissie: "Beheer acties" kunnen acties aanmaken en toewijzen aan de juiste gebruikers.

Hoe maak ik een actie aan?


Vanaf het dashboard klik je rechts op: Mijn acties.
Hier staat een overzicht van alle acties die op jouw naam staan. Deze kan je afwijzen of accepteren.

Klik linksboven op om een nieuwe actie aan te maken.


Vul vervolgens alle velden in.

  Titel*: Een korte omschrijving van de actie
  Beschrijving: Leg hier gedetailleerd uit wat er moet gebeuren
  Actiehouder: Wie moet deze actie uitvoeren? De gebruiker kan deze actie afwijzen of accepteren.
  Prioriteit*: Koppel een prioriteit aan de actie om de urgentie kenbaar e maken
  Startdatum: Vanaf wanneer kan de gebruiker deze actie uitvoeren?
  Deadline: Voor welke datum moet deze actie uitgevoerd zijn?

  Klik op om deze actie toe te wijzen aan de actiehouder.

  De actiehouder krijgt een melding dat er een actie aan hem is toegewezen en de optie om deze af te wijzen of te accepteren.

   

  Indien de actiehouder de actie afwijst, kan er een reden of notitie worden toegevoegd. 
  Hier ontvangt de toewijzer een melding van.