Beheer je templates - Nieuwe template

Laten we beginnen bij het begin. Je wilt een formulier aanmaken zodat een inspecteur deze kan invullen. Deze formulieren/Capptions geef je vorm door middel van templates. Lees hier hoe dit werkt!

Log in en ga vanaf het dashboard in het linkerscherm naar Templates.

Rechtsboven klik je op    om een nieuw template aan te maken.

Naam*
Vul hier de naam in die je de template wilt geven. Deze template zal na afronden en publiceren in de Capptions app terecht komen.

Labels
In dit veld kan je labels toekennen aan een template.  Dit zijn een soort 'tags' die je kan hangen aan antwoorden van een inspectie. Afhankelijk van het antwoord wat is gegeven wordt hier een label aan gehangen. Dit is onder andere handig voor rapportages.

Binnenkort is er een artikel beschikbaar aan hoe je labels aanmaakt en gebruikt.

Titel, Tekst & Bestanden voor introductie
Om , kan je een introductie toevoegen aan het template. Denk aan een titel, korte introtekst of bestanden (.jpg, pdf, etc.).

Als alles is ingevuld, zal dit er zo uitzien in de app:

 

Is alles naar wens? Klik op volgende naar de volgende stap te gaan.